Monthly Archives: March 2021

จอดรถตากแดด 20 นาที ฆ่าเชื้อโควิดได้

จอดรถตากแดด 20 นาที ฆ่าเชื้อโควิดได้ - สยามราชธานี Mr.Journey

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยแนะนำว่า ให้เอารถไปตากแดดเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 20 นาที

บริการของ Mr.Journey ประเภทรถดัดแปลงตามสเปค​

บริการของ Mr.Journey ประเภทรถดัดแปลงตามสเปค​

รถดัดแปลงตามสเปค​ เหมาะสำหรับ : ต้องการออกแบบ หรือมีสเปครถยนต์ที่ต้องการ เพื่อความเหมาะสมในการทำธุรกิจ

บริการของ Mr.Journey ประเภทรถกระบะตู้ทึบ

บริการของ Mr.Journey ประเภทรถกระบะตู้ทึบ

รถกระบะตู้ทึบ เหมาะสำหรับ : ขนส่งสินค้าอุปโภค – บริโภค หรือลูกค้าที่ต้องการบรรทุกสินค้าของตัวเอง

บริการของ Mr.Journey ประเภทรถกระบะห้องเย็น​

บริการของ Mr.Journey ประเภทรถกระบะห้องเย็น​

รถกระบะห้องเย็น เหมาะสำหรับ : ขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ ​เพื่อรักษาสินค้า เช่น อาหารแช่แข็ง, ยารักษาโรค​

กำหนดความเร็วรถใหม่ วิ่งเลนขวา 100-120 กม./ชม.

กำหนดความเร็วรถใหม่ วิ่งเลนขวา 100-120 กม./ชม.

อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (1)