เกี่ยวกับรถติดลิฟท์ MR.JOURNEY

เช่า รถติดลิฟท์ ดัดแปลงตามความต้องการของลูกค้า


บริการ เช่า รถติดลิฟท์ จาก MR. JOURNER โดย บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน

รถดัดแปลงตามสเปค : https://mrjourney.co/modified-transportation-vehicles/


ภาพภายในของรถตู้ติดลิฟท์

เช่า รถบรรทุกติดตั้งลิฟท์ฝาท้าย

ลิฟท์ท้ายรถ หรือฝาท้ายไฮดรอลิค (Tail Lift) เป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิคติดตั้งเข้ากับรถยนต์ บรรทุก เพื่อใช้ยกสินค้าขึ้น – ลง จากพื้นถนนถึงพื้นรถ มีให้เลือกหลายรูปแบบ หลายขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักและลักษณะของสินค้า รวมถึงขนาดของรถด้วย