Tag Archives: เช่ารถดัดแปลง

บริการของ Mr.Journey ประเภทรถกระบะตู้ทึบ

บริการของ Mr.Journey ประเภทรถกระบะตู้ทึบ

รถกระบะตู้ทึบ เหมาะสำหรับ : ขนส่งสินค้าอุปโภค – บริโภค หรือลูกค้าที่ต้องการบรรทุกสินค้าของตัวเอง

บริการของ Mr.Journey ประเภทรถกระบะห้องเย็น​

บริการของ Mr.Journey ประเภทรถกระบะห้องเย็น​

รถกระบะห้องเย็น เหมาะสำหรับ : ขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ ​เพื่อรักษาสินค้า เช่น อาหารแช่แข็ง, ยารักษาโรค​