Tag Archives: แก้ไขดัดแปลงสภาพรถ

เปลี่ยนแปลง แต่งรถ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มต้องแจ้งกรมขนส่งหรือไม่ ?

เปลี่ยนแปลง แต่งรถ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มต้องแจ้งกรมขนส่งหรือไม่ Mr.Journey สยามราชธานี

กรมขนส่งฯ ได้ออกมาชี้แจงชัดเจนในประเด็นของการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ เนื่องจากผู้ใช้รถจำนวนมากได้ร้องเรียนไปยังกรมขนส่ง